Montha Laarbeek BV   Servaasstraat 3   5737AP lieshout   Tel: 06-50627484   info@monthalaarbeek.nl                 
Engineering

Omdat opdrachtgevers steeds vaker gebruik maken van derden, die voor hun verkeersplannen en of tekeningen kunnen
prodceren, heeft  Montha Laarbeek Verkeerstechniek specialisten ter beschikking om deze ontwerpen en Advieseringen
op zich te nemen.

Al in het voortraject van infra opdrachten, krijgen wij van opdrachtgevers de taak om verkeersplannen en draaiboeken
op voorhand in orde te maken. Dit doen wij natuurlijk volgens strikte richtlijnen en procedures conform CROW
publicaties 96A en 96B.

Dit voorkomt stagnatie en geeft duidelijkheid. Om in dit voorstadium op deze manier het project te benaderen, wordt
door opdrachtgevers als zeer prettig ervaren.